Vállalkozási formák, saját vállalkozás indítása

paragrafus

Egy saját vállalkozás elindítása előtt fontos, hogy tisztában legyünk a különböző vállalkozási formák előnyeivel és hátrányaival. Ha ismerjük az egyes formákkal járó jogokat és kötelezettségeket, könnyebben ki tujuk választani azt a formát, ami leginkább passzol a beindítani kívánt vállalkozás paramétereihez.


Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű - saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott - gazdasági tevékenysége.
Az egyéni vállalkozó bármilyen, jogszabály által nem tiltott üzletszerű, gazdasági tevékenységet folytathat Magyarország területén. Az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, azaz teljes vagyonával felel. A vállalkozói igazolványt a vállalkozó székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes önkormányzat Okmányirodájában lehet kiváltani. Egyes tevékenységek engedélyhez kötöttek.

Betéti társaság

Legalább egy beltag és egy kültag szükséges az alapításához. A beltag a teljes vagyonával felel, a kültag a bevitt vagyon erejéig. A betéti társaságban a társaság képviselőket választ. Általában a beltagok hozzák a határozatokat, de a társaság rendes tevékenységébe nem tartozó ügyekben a kültagok is szavazhatnak. A nyereség és a veszteség a tagok között vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg, de a cégalapításkor ezt másképp is szabályozhatják az alapítók. Az eredményt írásban kell rögzíteni.

Korlátolt felelősségű társaság

A kft. jogi személyiséggel rendelkezik. Alapítása nincsen létszámhoz kötve, de egy tag esetén kötelező a könyvvizsgáló. A tag anyagi felelőssége korlátozott, csak a bevitt vagyon erejéig terjed. A kft. alapításakor társasági szerződést kell írni. Ügyvezető lehet a társaság tagja, de lehet kívülálló személy is. Kettős könyvelést kell vezetni.

Egyesülés

Jogi személyiséggel rendelkező társaság. Csak jogi személyek alapíthatják. Célja a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítása, gazdasági tevékenységük összehangolása. Végezhet szolgáltató és gazdáálkodási tevékenységet is. A működéshez szükséges költségeket a tagok évente biztosítják. A tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges. Az egyesülés legfőbb szerve az igazgatótanácsa, melyet a cég tagjainak egy-egy képviselője alkot. Az egyesülés irányítását és képviseletét az igazgatótanács által választott igazgató látja el, akit legfeljebb 5 évre választanak.

Szövetkezet

A szövetkezet önálló jogi személy. Hasonló helyzetben lévő és azonos célt megvalósítani kívánó emberek szokták szervezni (pl diákszövetkezetek). Az alapításhoz legalább 5 fő szükséges. A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak. A szövetkezet vagyonát a részjegytőke alkotja. Minden tagnak részjegyeket kell jegyezni, melyek másra nem ruházhatók át és nem örökölhetők. Lényege, hogy a tagok nem vagyoni betéteik alapján, hanem minden esetben egy tag = egy szavazat elve alapján döntenek, a tevékenység alapja a tagok személyes közreműködése. A tag saját vagyonával nem felel a szövetkezet tartozásaiért!

Forrás: otthonimunka.com

Vissza az oldal tetejére