Egyéni vállalkozás alapítása

paragrafus

Egy saját vállalkozás elindítása előtt fontos, hogy tisztában legyünk a különböző vállalkozási formák előnyeivel és hátrányaival. Ha ismerjük az egyes formákkal járó jogokat és kötelezettségeket, könnyebben ki tujuk választani azt a formát, ami leginkább passzol a beindítani kívánt vállalkozás paramétereihez.


Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

Azok a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárok, letelepedett, bevándorolt, illetoleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.
Jelenleg hatályos nemzetközi szerzodéseink szerint a külföldi állampolgárok közül az Európai Térség (EGT) tagállamainak polgárai jogosultak hazánk területén egyéni vállalkozás alapítására. Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság.

Mi szükséges az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához?

Egyéni vállalkozás általában vállalkozói igazolvány birtokában végezhető. Egy személy csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, ám azzal több tevékenységet is folytathat, több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő- vagy szolgáltató egységet) is fenntarthat.
Nincs szükség vállalkozói igazolványra a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás végzéséhez. Vannak ugyanakkor olyan foglalkozások, amelyek folytatásához nem csak vállalkozói engedély, hanem egyéb hatósági engedély vagy képesítés is szükséges. Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, illetve segítő családtagjai között van olyan személy, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelephelye) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelephelyen) érvényesíteni kell.

Hol váltható ki a vállalkozói igazolvány?

A vállalkozói igazolvány kiadásához egy egységes formanyomtatvány kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerint illetékes okmányirodába. A nyomtatvány mintáját a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében is meg lehet tekinteni.
A vállalkozói igazolványt az okmányiroda adja ki, az igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. A nyomtatványok az okmányirodákban ingyenesen átvehetők.

Milyen adózási módot kell választani?

A kérelem benyújtásakor nyilatkozniuk kell az egyéni vállalkozásra készülőknek arról is, milyen módon szeretnének adózni. A választandó adózási módokra vonatkozó kérdések a személyi jövedelemadóval és az általános forgalmi adóval kapcsolatosak.
Célszerű, ha a leendő egyéni vállalkozó az adóhatóságnál vagy a könyvelőjénél előzetesen tájékozódik arról, milyen adózási módot válasszon, az okmányirodák munkatársai nem tudnak ezzel kapcsolatos segítséget nyújtani.

Forrás: magyarorszag.hu

Vissza az oldal tetejére