Társasági adó: változtak az adóalap-csökkentő tételek

paragrafus

A társasági adóban 2008 január 1-jétől pontosították az elszámolóárak szabályait, módosult néhány fogalom, változtak adóalap-csökkentő tételek és némileg az adókedvezmények is. Összefoglaltuk az adónemet érintő legfontosabb újdonságokat.Adóalap-csökkentő tételek változásai

A fejlesztési tartalék igénybevehetősége kedvezően változott: az adózás előtti eredmény 50 százaléka (korábban 25 százalék), legfeljebb 500 millió forint összegben vehető igénybe. Az igénybevehetőség feltétele a lekötött tartalékképzés.
Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek között a kapott támogatás változott: már nem csak a pénzügyileg rendezettre, hanem a járó támogatásra is vonatkozik, továbbá kiegészült a térítés nélkül kapott szolgáltatás értékével.
Mezőgazdasági célú felhasználás esetén a beruházási kedvezményt ezek után nem kell a csekély összegű, úgynevezett minimális támogatási keret terhére elszámolni.
Pontosították a veszteségelhatárolás iránti kérelemre vonatkozó szabályokat.

Az elszámolóárak szabályai

Ezek után minden kapcsolt fél közötti megállapodásra és szerződésre korrigálni kell az adózás előtti eredményt a piaci ár és az ellenérték különbözetével.
Változott a szokásos piaci ár kötelező meghatározásának szabálya: kiemelték a szabályozásból a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságot, továbbá azt az adózót, amelyben közvetlenül vagy közvetve az államé a többségi befolyás.

A társasági adó mértéke

A 10 százalékos adósáv a korábbi 5 millió forint helyett 50 millióra emelkedett, efölött 16 százalékos adót kell fizetni. Az alsó sávban keletkező adómegtakarítást viszont a gazdálkodó köteles lekötött tartalékként kimutatni és négy éven belül beruházásra fordítani, ellenkező esetben késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie ezt az összeget.

Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

Beruházási hitel kamatkedvezménye kedvezőbben vehető igénybe mezőgazdasági célú felhasználás esetén, így ebben az esetben ez nem számít csekély összegű (úgynevezett de minimis) támogatásnak.

Fejlesztési adókedvezmény

Újabb igénybevételi lehetőséget illesztettek a jogszabályok közé: a jegyzett tőke emelésével a részvények legalább 50 százalékának tőzsdei bevezetését követő három éven belül lehetőség van fejlesztési adókedvezmény igénybevételére.
Pontosították a külföldön szerzett jövedelem adójának számítási alapját, és módosult a külföldön fizetett adó beszámíthatósága.

Fogalmak

A fogalmak körében változott a bejelentett részesedés szabályozása: ezentúl nem szükséges az alapul szolgáló okiratot és szerződést csatolni a bejelentéskor. Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmának definícióját az uniós elvárásoknak megfelelően pontosították és módosították a jogdíj fogalmát. A kedvezményezett átalakulás fogalmából kiemelték a részleges átalakulást, igazodva a szövetkezeti törvény újrakodifikált szövegezéséhez. Részletesebben szabályozták az elemi kár fogalmát az elvárt jövedelem (nyereség) meghatározásakor.Szerző: Polyák Imre NYME-KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet

Vissza az oldal tetejére