Társasház gazdasági ellenőrzése


Cégünk vállalja társasházak gazdasági ellenőrzését a Társasházi törvény 2009. évi módosításának megfelelően.

Mint bizonyára tudják, 2009. október 1.-jétől hatályba lépett a 2009. évi LXXXIX. Társasházi törvény, amely a 2003. CXXXIII. Társasházi törvény módosítása. A módosított Társasházi törvény bizonyos éves forgalomtól, illetve az albetétek-helyiségek számtól függően a társasházak számára kötelezővé teszi a könyvvizsgálatot és a gazdasági ellenőrzési feladatot ellátó személy igénybe vételét.

"Társasházi Törvény 51/A. § (1) Ha a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet, a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: számvizsgáló bizottság) feladat-ellátásának segítésére - különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére - legalább regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztrált személyt, vagy gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe venni"

Az MTOSZSZ - Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége - hivatalos állásfoglalása szerint a pénzügyi forgalom a bevétel és kiadás együttes összege, és nem tartozik a pénzforgalom adataihoz a nyitó-, illetve záróállomány értéke.
A szövetség vezetőségének véleménye az, hogy a mérlegképes könyvelő, aki a társasházak könyvelését ismeri, már végezte, vagy végzi, jobban át tudja tekinteni a könyvelési anyagot, mert ismeri a belső tartalmat is, hiszen találkozik vele a munkája során. A társasház sajátosságait kevésbé képes jól értelmezni az, aki a korábbiakban cégek ellenőrzését végezte. Viták kerülhetőek el azzal, ha olyan személy végzi az ellenőrzési feladatot, aki részleteiben is ismeri a társasházak működését. Forrás: Magyar Távirati Iroda


A teljes társasházakról szóló 2009. évi LXXXIX. törvény és társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény itt elérhető.

Ezen társasházi gazdasági ellenőrző tevékenység ellátására kínáljuk szolgáltatásunkat.

Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik nemcsak a "napi szintű" társasház könyvelés területén, de az évekre visszamenőleges társasház gazdasági ellenőrzési, újrakönyvelési tevékenység végzésében, valamint költségvetés felülvizsgálatában és tanácsadásban is.

Felkérés esetén a teljesítést nem könyvvizsgáló, hanem nagy gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő végzi (erre a társasházi Törvény is lehetőséget biztosít) ezáltal vállalási áraink lényeges alatta maradnak a könyvvizsgálói kamara által meghatározott, könyvvizsgálóknak kötelezően alkalmazandó óradíjnak

A fentiek miatt kedvező áron tudjuk vállalni az elvégzendő feladatokat egyúttal a törvényi megfelelés is biztosított. Szerződésünk nem tartalmaz rejtett költségeket, nem érdekünk sem a ház költségterheinek növelése, sem a ellenőrzési tevékenység időtartamának elnyújtása, így ez előre közösen megállapodott menetrend szerint, a lehető legrövidebb időn belül, a megbeszélt időpontok betartása mellett történik a feladatunk végzése, válik a munkafolyamatok állása kiszámíthatóvá, átláthatóvá.

A társasház gazdasági ellenőrzés módszere, a tevékenység elemei


A társasház gazdasági ellenőrzés első lépcsőjében betekintést nyerünk a társasház alapító okiratába, SZMSZ-ébe, jelenlegi gazdálkodásának dokumentációjába, majd egy közös beszélgetés keretében ismertetjük a társasház gazdálkodásának vizsgálatával nyert tapasztalatainkat, igyekszünk választ kapni a még nyitott kérdéseinkre. Mindezek alapján, valamint a társasház külön igényeire alapozva elkészítjük a társasház gazdasági ellenőrzéséhez alakított tervet.

A Társasházi törvény módosítása egyértelmű irányt mutat a gazdasági ellenőrzést végző személy tevékenységére vonatkozóan:

"Feladata különösen a társasház befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata."
"A gazdasági ellenőrzést segítő személy köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolót és a költségvetési javaslatot abból a szempontból, hogy azok a valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, továbbá - különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében - köteles a pénzügyi helyzetet elemezni."

Ez a gyakorlatban igen sokrétű tevékenység, vizsgálatunk tárgyát képezi – a teljesség igénye nélkül – többek közt:

  • a gazdálkodás dokumentációja, annak jelzése, hogy hol tapasztalhatok hiányosságokat, hol szükséges a dokumentációk korrekciója, pótlása

  • a szükséges szabályzatok megléte, kialakítása ( a szabályzatok elkészítésében segítséget nyújtunk)

  • a pénzforgalmi rend szabályozottsága, annak betartása,

  • a költségvetési tervhez idomuló gazdálkodás ellenőrizhetőségének megvalósulása

  • a számlarend és a költségvetési terv összhangjának vizsgálata

  • a kötelezettségek, kintlévősége kezelése szabályozottsága és a tényleges kezelésük ennek megfelelősége

  • a szerződések kezelésének vizsgálata

  • a karbantartások, javítások rendszerének felülvizsgálata (szabályozottság, ellenőrizhetőség, felelősségi kör, költségviselő egyértelmű beazonosíthatósága, munkavégzések dokumentáltsága, garanciális kérdések, a végzett munka díjazása nem megfelelőség esetén, szankcionálás, stb.)

  • jogosultságok, jogkörök betartása, a feladatok elkülönülése (közös képviselő, üzemeltető megfelelően járt-e el)

  • éves beszámoló, költségvetés adattartalmának megfelelősége


A társasház gazdasági ellenőrzés célja


A társasház gazdasági ellenőrzés célja egyrészt, hogy a minél szélesebb körű platformon nyugvó, a lakók többségének támogatását bíró, gazdasági terv készüljön amely hosszútávon biztosítja a stabil gazdálkodást és ez kerüljön a közgyűlés elé. Másrészt kialakításra kerüljön a ház gazdálkodásában azaz önszabályozó gazdasági rendszer, amely átlátható és egyértelmű feladatok és azok végrehajtási szabályaiból áll, egyúttal garanciája a zökkenőmentes működésnek, gazdálkodásnak és törvényi megfelelésnek.

Ajánlatkérése esetén kérjük lehetőség szerint jelölje meg a társasház helyét, éves forgalmát, albetétek számát.

Vissza az oldal tetejére