Fontos határidők

kérdőjel

Az alábbiakban megpróbáltuk a legfontosabb határidőket összefoglalni olymódon, hogy abban lehetőleg könnyű legyen eligazodni, egyúttal a legtöbbször használt nyomtatványokat is bemutatjuk.


Visszatérés a fogalomtárba


Bevallási határidők

Tárgyhót követő hónap 12. napjáig az alábbi kötelezettségeinket kell megfizetnünk átutalással a megfelelő adónem bankszámlaszámára:

 • Munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg
 • Kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg, különadó-előleg
 • Külföldi személytől levont adó
 • Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 • Vállalkozói járulék
 • Egészségügyi hozzájárulás
 • START-kártyával rendelkezőre vonatkozó kedvezményes kötelezettségek
 • Munkáltató által levont járulék (tagdíj, tagdíjkiegészítés)
 • Kifizető által levont járulék (tagdíj, tagdíjkiegészítés)
 • Tbj.4.§. szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék (tagdíj, tagdíjkiegészítés)
 • Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
 • Magánszemély által fizetendő eégszségügyi szolgáltatási járulék
 • Munkaadói járulék
 • Munkavállalói járulék

Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizetendő adók, járulékok és hozzájárulások:

 • Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) előleg
 • Rehabilitációs hozzájárulás

Félévente esedékes kötelezettségünk, amelyet a félévet követő hónap 12. napjáig szükséges rendeznünk:

 • Szakképzési hozzájárulás előleg

Általános forgalmi adó befizetési kötelezettség befizetési határideje igazodik a társaságok, gazdálkodók bevallási határidejéhez, főszabályként befizetési határidő a tárgyidőszakot követő hónap 20. napja.

Vissza az oldal tetejéreLegfontosabb bevallási nyomtatványok

 • 0908 számú nyomtatvány / Art 31§ (2)bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról, tagdíjakról és egyéb adókról

 • 0958 számú nyomtatvány / Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó járulék-, tagdíj- és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék és tagdíjkötelezettségéről

 • 0901 számú nyomtatvány / Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

 • 0965/650/651 számú nyomtatvány / ÁFA-bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

 • 09A60 számú nyomtatvány / Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történtő közösségi termék értékesítésről, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről

 • 0829 számú nyomtatvány / Bevallás a 2008.évi társasági adóról, valamint a különadóról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

 • 0843 számú nyomtatvány / Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről

 • 0853 számú nyomtatvány / Bevallás a személyi jövedelemadóról, a járulékról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, az egészségügyi hozzájárulásról és az egyéni vállalkozó különadójáról a 2008.évre

 • 0841 számú nyomtatvány / Bevallás a társasházak részére a 2008. évi személyi jövedelemadóról

Vissza az oldal tetejére